Etaten (2006) (no)

Etaten 2006

Etaten Download - Det er lett å gå seg vill i klausuler og paragrafer for noen og enhver i offentlige etater. Men det er jo også betryggende å ha et lovverk å støtte seg til, synes noen av de ansatte i Plan- og bygningsetaten. Denne gjengen skal vi stifte nærmere bekjentskap med i den nye komiserien «Etaten» på åtte episoder. Det er ofte de små detaljene i arbeidsdagen som stjeler mye av tiden og oppmerksomheten til de ansatte. Alle er skjønt enige om at svikt i systemet vil føre til totalt kaos. Plan- og bygningsetaten er for øvrig til fordi folk ikke skal kunne ta seg til rette slik de vil med annekser, karnapper og andre vederstyggeligheter.
  • online gratis
  • Online SF
  • Laste Stream
  • Last ned Torrent
  • Gratis streaming
  • Last ned film